Meer informatie over retourneren

 

Let op: ebooks zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Tijdens het bestelproces stemt u namelijk in met directe levering van het ebook en heeft u verklaard daarmee af te zien van uw herroepingsrecht.

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn gaat lopen na de dag dat u de (gehele) bestelling heeft ontvangen. Indien u een abonnement heeft afgesloten verstrijkt deze termijn 14 dagen na levering van het eerste product.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons binnen deze termijn op de hoogte brengen (bijvoorbeeld per mail, telefoon, of door een de producten terug te sturen met een bijgevoegde verklaring). U kunt hiervoor gebruikmaken van ons eigen retourformulier of het Europees modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het retourformulier ook mailen naar: lezersservice@harpercollins.nl. Voldoende is dat ons voor het verstrijken van de termijn kenbaar is gemaakt dat u de aankoop ongedaan wenst te maken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan (inclusief verzendkosten) zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden.

U dient de goederen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat ons heeft medegedeeld de koop ongedaan te maken, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Het retouradres is:
HarperCollins - Harlequin Webshopservice
Antwoordnummer 2606
3400 XD Montfoort

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.