Actievoorwaarden

Actievoorwaarden van HarperCollins - Harlequin

Op onze acties zijn, naast deze actievoorwaarden, onze Algemene voorwaarden van toepassing. Raadpleeg ook ons beleid ten aanzien van je Privacy.

  1. Onze kortingsacties gelden alleen in de webwinkel van HarperCollins - Harlequin (www.harlequin.nl), zolang de voorraad strekt en alleen tijdens de in de actie vermelde periode.
  2. Onze kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden.
  3. Onze kortingsacties gelden niet voor de verzendkosten, tenzij in de actie anders vermeld.
  4. HarperCollins - Harlequin behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden eventueel soepel toe te passen.
  5. Als één of meer van de bepalingen van deze actievoorwaarden of enige andere overeenkomst met HarperCollins Holland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door HarperCollins - Harlequin vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
  6. Onverminderd de overige aan HarperCollins - Harlequin toekomende rechten, heeft HarperCollins - Harlequin in geval van overmacht het recht om de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan je mee te delen.
  7. HarperCollins - Harlequin behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

Je winkelwagen

×

Subtotaal