Meer informatie over retourneren

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn gaat lopen na de dag dat u de (gehele) bestelling heeft ontvangen.

Om gebruik te maken van jouw herroepingsrecht moet je ons binnen deze termijn op de hoogte brengen (bijvoorbeeld per mail, telefoon, of door (een van) de producten terug te sturen met een bijgevoegde verklaring). Je kunt hiervoor gebruikmaken van ons eigen retourformulier of het Europees modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Je kunt het retourformulier ook mailen naar: lezersservice@harpercollins.nl. Voldoende is dat ons voor het verstrijken van de termijn kenbaar is gemaakt dat je de aankoop ongedaan wenst te maken.

Bij het doen van een bestelling met digitale online-inhoud word je in het bestelproces erop gewezen dat je door het bestellen akkoord gaat met levering (je krijgt een e-mail met de download). Verder erken je dat je jouw recht om de overeenkomst te herroepen verliest zodra het downloaden van de digitale inhoud is begonnen.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan (inclusief verzendkosten) zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden.

Je dient de goederen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat je ons hebt medegedeeld de koop ongedaan te maken, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Het retouradres is:
HarperCollins - Harlequin Webshopservice
Antwoordnummer 2606
3400 XD Montfoort

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Je winkelwagen

×

Subtotaal