Cadeaukaartvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn deze cadeaukaartvoorwaarden van toepassing op alle door Harlequin uitgegeven cadeaukaarten. Harlequin is een gedeponeerd merk van HarperCollins Holland, een divisie van Harlequin Enterprises ULC, hierna te noemen ‘’Harlequin’’. Door gebruik te maken van een Harlequin-cadeaukaart aanvaard je deze voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Harlequin uitgegeven elektronische cadeaukaarten die uitsluitend worden verkocht op Harlequin.nl en uitsluitend gebruikt kunnen worden op harlequin.nl.
 2. Elke cadeaukaart heeft een nominale waarde in euro’s. Deze waarde staat vermeld op de elektronische cadeaukaart.
 3. Elke cadeaukaart is voorzien van een unieke code die bestaat uit letters en cijfers die slechts eenmaal wordt verstrekt.
 4. Je dient de cadeaukaart (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies of diefstal vindt er geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaukaartcodes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek van Harlequin te worden verstrekt. Harlequin behoudt zicht het recht voor om een cadeaukaart uitsluitend te accepteren na ontvangst van de e-mail van de bevestiging van de aankoop die door Harlequin is verzonden. Verder behoudt Harlequin zich het recht voor om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 5. Om een cadeaukaart te gebruiken, plaats je de door jou geselecteerde producten in je digitale winkelwagen op harlequin.nl. Tijdens het betaalproces vul je de exacte code van de cadeaukaart in, in het daarvoor bestemde vakje.
 6. De waarde, vervaldatum en/of andere eventueel toepasselijke overige specifieke voorwaarden vind je in de e-mail waarin de unieke code is opgenomen. Elke cadeaukaart is drie jaar geldig en kan na de vervaldatum niet meer worden gebruikt.
 7. De cadeaukaarten zijn uitsluitend inwisselbaar op harlequin.nl.
 8. Cadeaukaarten kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 9. Cadeaukaarten of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 10. Op cadeaukaarten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaukaarten kunnen niet geretourneerd worden.
 11. De restwaarde van de cadeaukaart kan voor een volgende bestelling worden gebruikt, maar alleen via hetzelfde account als waarmee de eerste aankoop is verricht en alleen gedurende de geldigheidsduur van de cadeaukaart.
 12. Het bedrag van de cadeaukaart wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van de bestelling, inclusief verzendkosten en belastingen.
 13. Het is niet mogelijk om nieuw saldo op een reeds betaalde en bestaande cadeaukaart te zetten.
 14. Je kunt het actuele saldo van de cadeaukaart opvragen door te mailen naar lezersservice@harlequin.nl, onder vermelding van de unieke code en je accountinformatie.
 15. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaukaart(en), dient het verschil betaald te worden met een van de overige betaalmethoden.
 16. Wanneer een artikel retour wordt gestuurd en Harlequin overgaat tot restitutie van het aankoopbedrag, zal het deel van de factuur dat betaald is met een cadeaukaart ook weer gerestitueerd worden aan de klant door middel van een cadeaukaart. Indien er deels is betaald met een ander betaalmiddel, zal dat bedrag terugbetaald worden met hetzelfde betaalmiddel.
 17. Je kunt geen cadeaukaart gebruiken om een andere en/of nieuwe cadeaukaart te kopen.
 18. Het is niet toegestaan cadeaukaarten of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (hacking inbegrepen).
 19. Elke (poging tot) fraude of een andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en kan ertoe leiden dat het gebruik van cadeaukaarten wordt ontzegd aan die personen die deze handelingen plegen.
 20. Het is niet toegestaan cadeaukaarten op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 21. De cadeaukaartvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. De meest actuele cadeaukaartvoorwaarden zijn te vinden op deze pagina harlequin.nl/pages/cadeaukaartvoorwaarden. Wij raden je daarom aan om de cadeaukaartvoorwaarden telkens voor het gebruik van de cadeaukaart te raadplegen. Wanneer je na het ingaan van de wijzigingen de cadeaukaart blijft gebruiken, dan stem je daarmee in met de gewijzigde cadeaukaartvoorwaarden.
 22. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaukaarten of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt aantal cadeaukaarten inwisselen.

 

 Cadeaukaartvoorwaarden, versie 0.3. def, oktober 2021

  Je winkelwagen

  ×

  Subtotaal