Disclaimer nieuwsbrief

Inhoud

De juistheid van de informatie

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De prijzen

Alle in onze nieuwsbrief getoonde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief porto- verzendkosten. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen en voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

Het ontwerp

Het ontwerp van onze nieuwsbrief, de teksten, de grafische voorstellingen, de keuze en samenstelling ervan, evenals de onderliggende broncodes, sjablonen en alle andere materialen in onze nieuwsbrief zijn onderhevig aan het copyright van Harlequin en gelieerde groepsmaatschappijen of hun leveranciers. Wij behouden ons alle rechten voor. Elk gebruik van materiaal van onze nieuwsbrief zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harlequin is strikt verboden.

Merkrecht en namen

Gebruikte namen of merken van reeksen zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Harlequin Holland of www.harlequin.nl. Het ongeautoriseerde gebruik van enig merk dat eigendom is van of onder licentie gebruikt wordt door Harlequin of www.harlequin.nl is strikt verboden. Andere in onze nieuwsbrief voorkomende product- of bedrijfsnamen kunnen geregistreerde merken zijn van hun betreffende eigenaren en zijn onderworpen aan het van toepassing zijnde merken- of auteursrecht.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze nieuwsbrief of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze nieuwsbrief te kunnen raadplegen. Wij houden ons evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze nieuwsbrief verkregen is.

Links naar andere websites

In onze site nieuwsbrief vind je soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die je bezoekt.

Raadpleeg ook ons beleid ten aanzien van Privacy en onze Algemene voorwaarden.

Terug naar boven

Je winkelwagen

×

Subtotaal